Titelbeeld adviesoudewapens.nl
Introductie

Jan Piet Puype was tot 2017 onafhankelijk adviseur en auteur historische wapens en schepen (met als specialismen: westerse blanke wapens, met name ponjaards, geschut ter zee tot 1850, met name affuiten, het kanontakel en andere toebehoren, tactiek met zeilende oorlogsschepen).

Momenteel concentreert Jan Piet zich alleen nog op westerse blanke wapens, dus zwaarden, sabels, degens, dolken, en met name op sierdolken zoals marineponjaards.                                                             Wat het geschut ter zee (zeiltijd) betreft, heeft hij zijn documentatie en boeken overgedragen aan twee andere experts, de heren Nico Brinck (email: nicocannon@hotmail.com) en Drs J.R. Verbeek (email: john.r.verbeek@kpnplanet.nl), tot wie u uw vragen op dit terrein kunt richten.                                                                                   Jan Piet houdt zich nog steeds bezig met de gevechtstactiek van zeilende oorlogsschepen. Het zich concentreren op en het bijhouden van houdt in dat Jan Piet de literatuur op de genoemde terreinen bijhoudt, daarover correspondeert, deelneemt aan vakdiscussies en correspondentie voert.


Nederlandse entersabels, van links naar rechts:  (1) ca.1600, kling gemerkt IOHANNI (Solingen), (2)  met klingembleem Admiraliteit van Amsterdam en ‘1735’, (3) met klingembleem Admiraliteit van Amsterdam en ‘1793’, (4 ) met klingembleem van de VOC, Rotterdamse Kamer, en ‘1793’ (tekening © J.P. Puype 1980)

Meer over de achtergronden van J.P. Puype, zie Puype's biografie.

 


De meest recente publicatie van Jan Piet Puype (met als co-auteur Harm Stevens):

Arms and Armour of Knights and Landsknechts = Wapens van ridders en landsknechten (met Drs Harm Stevens) Delft: Eburon & Legermuseum, 2010. 368 p., geïll. ISBN: 978-90-5972-413-6 | bestellen

(uit een recensie door Ir J.P. Loeff in Wapenfeiten nr.1 van februari 2011:) “In dit boek wordt de context van de geselecteerde wapens verduidelijkt. Hoe werden de wapens gebruikt, waarom hadden ze dit uiterlijk en waar zijn meer exemplaren van dit wapen beschreven of in een collectie aanwezig. De herkomst wordt vermeld en de oorsprong van de gehanteerde naam wordt taalkundig verklaard. Het gedeelte van de verzameling waarover hier gepubliceerd is bevat zowel prachtige als historisch interessante stukken en die zijn uiterst zorgvuldig en minutieus beschreven. Ook zijn ze, naar de traditie van het museum, uitstekend gefotografeerd en zijn er waar nodig prima verduidelijkende tekeningen aan toegevoegd. […] In [de] beschrijvingen van [de] wapens schuilt de kracht van het boek [….] Helaas zijn beide samenstellers niet meer werkzaam bij het Legermuseum. Jan Piet Puype doordat hij met pensioen is en Harm Stevens omdat hij in de tussentijd in het Rijksmuseum conservator is geworden. Jammer, we hadden graag meer van dit soort werken van hun hand gezien.”

Andere recente publicaties van Jan Piet Puype:

Klewang. Catalogus van het Legermuseum. KNIL, Landmacht, Zeemacht, Marechaussee en Politie (met R.J. de Stürler Boekwijt), 344 pp, Delft: Legermuseum & Uitgeverij Eburon (2001), ISBN 9051668368 | bestellen

(recensie door A. Heshusius († 2005) en Tristan Broos in Mars et Historia, 2001, nr.4, p.47-48) “Inderdaad een catalogus, maar dan een ongekend fraaie met honderden foto’s van een zeer beroemd slagwapen. Het boek is meer geworden door velerlei historische en technische overzichten die eraan werden toegevoegd en die van dit alles een ongebruikelijk verhaal hebben gemaakt. De […] auteurs kunnen terecht trots op hun gedegen studie en publicatie terug zien. Werkelijk een formidabele prestatie!” 

De bekende schrijver Rudy Kousbroek (†2010) schreef in het Cultureel Supplement van de NRC van 14-9-2001 een zeer complimenteus artikel over het boek. Helaas heeft dit artikel niet de aandacht gekregen die het verdient; het is a.h.w. ondergesneeuwd door berichten over en commentaren op de aanslagen van Nine-Eleven drie dagen eerder.

 

 

Recente publicaties (vervolg)

Opnieuw uitgegeven:

Handboek voor de Houtscheepmaker. Cornelis Brinkman en Jan Lienos, bezorgd door: J.P. Puype (Maarssen 1980, herdruk Amsterdam 2005), 249 pp, Uitgeverij APA, ISBN 9030296526 

(uit de Helderse Courant van 3 mei 1980:) “Het manuscript is bewerkt [tegenwoordig zou men zeggen “bezorgd”, JPP] door de bibliothecaris van het scheepvaartmuseum, de heer J.P. Puype […  Deze] heeft in het woord vooraf terecht naast een beoordeling van de waarde van het werk veel aandacht besteed aan de totstandkoming van het manuscript (enz.)"                                                              

In een lange recensie geeft J. van Beylen (destijds directeur van het Nationaal Scheepvaartmuseum in Antwerpen) in de Mededelingen van de Nederlandsche Vereeniging voor Zeegeschiedenis nr.40/41 (okt.1980) een goed commentaar op de inhoudelijke kwaliteit van het boek. De naam van de bewerker/bezorger schittert echter door afwezigheid. Toch is de verschijning van dit boek in druk juist aan het initiatief van Puype te danken. Hij heeft ervoor gezorgd dat het drukklaar werd gemaakt, voorzien van een inleiding en een register en hij heeft het contact gezocht en onderhouden met o.m. de nazaten van de schrijvers die waardevolle commentaren en originele foto’s hebben kunnen aanleveren.

 

Lexicon of Hilted Weapons in Four Languages = Lexique quadrilingue des armes de main, d’estoc et de taille = Viertalig lexicon van de gevestwapens = Viersprachiges Lexikon der Gefässwaffen (met Piet de Gryse) (S.l.: Gesellschaft für historische Waffen- und Kostümkunde 2006), 384 pp, geïll., ISBN 10: 3-00-019259-X

(recensie Vizier nr. 32, dec. 2006:) "Het boek is niet alleen bestemd voor specialisten of wetenschappers, maar zal ook schrijvers, vertalers en verzamelaars interesseren. De auteurs hebben hun gemeenschappelijke moedertaal, het Nederlands, als uitgangspunt genomen en daaruit de vaktermen en definities in het Duits, Frans en Engels vertaald. De kern van het boek vormen de meer dan 250 vaktermen die in vier achtereenvolgende glossaria per taal exact zijn gedefinieerd en van commentaren voorzien."

 

J.P. Puype [samenstelling en redactie], Arma Index : Inhoudsopgave van en alfabetisch register op de in Armamentaria 1-40 verschenen artikelen (Delft: Legermuseum, 2006) 176 p.

 

Voor een compleet overzicht van Puype's werken op wapenhistorisch gebied, zie de bibliografie op deze site. Daarin staan ook al zijn artikelen en ander gepubliceerd werk op dit terrein zoals b.v. lezingen vermeld.

 


 

Drie Britse adelborstenponjaards van het admiraliteitsmodel (Admiralty Regulation Pattern) van 1856. GB-40 (National Maritime Museum, Greenwich, Inv.No. 152), GB-41 (locatie onbekend), GB-42 (N.M.M. Greenwich, Inv.No. 201) (tekening © J.P. Puype, 1969)

 

Alle tekeningen op deze website zijn copyright van J.P. Puype en dus onvervreemdbaar zonder de schriftelijke toestemming van de maker.

 

 

| naar boven |
Deze site wordt regelmatig geactualiseerd.
.