Titelbeeld adviesoudewapens.nl
Nieuwe scans van publicaties van Jan Piet Puype | naar bibliografie

Fragment uit: Three-wheeled gun carriages

  • (1)    Blanke wapens : Nederlandse slag- en steekwapens sinds 1600 : zwaarden, degens, sabels en ponjaards : historisch overzicht en typologie (Lochem enz. 1981) 127 p. | downloaden als PDF
  • (2)   'Three-wheeled gun carriages : from the late 16th-century shipwreck Scheurrak SO 1 near the Texel' in: Royal Armouries Yearbook, Vol.5 (Leeds 2000), 106-116 | downloaden als PDF
  • (3) 'Arms, munitions and artillery equipment : from a shipwreck of the early 1590s' in: Royal Armouries Yearbook, Vol.6 (Leeds 2001), 117-128 (dit is het tweede deel van een artikel waarvan het eerste deel uit Vol.5 al is gescand, zie: “Three-wheeled gun carriages” hierboven)  | downloaden als PDF

Er zullen hier regelmatig scans en downloads worden toegevoegd.


Bibliografie Jan Piet Puype | naar lijst met thema's

Lijst van publicaties geschreven door Jan Piet Puype, gerangschikt op wapenhistorische en aanverwante thema’s (inclusief recensies, anonieme lemma’s in encyclopedieën en lexica alsmede anonieme bijdragen in jaarverslagen en jaarboeken, mits vergezeld van een of meer illustraties).

Blanke wapens: Nederlandse slag- en steekwapens sinds 1600: zwaarden, degens, sabels en ponjaards

Verantwoording

De lijst is een toegangsmiddel tot de publicaties van Jan Piet op wapenhistorisch gebied. Enkele titels hebben betrekking op scheepshistorie en op zeegeschiedenis. Van de literatuur die nog als waardevol gezien wordt, maar die niet meer verkrijgbaar is of moeilijk opgespeurd kan worden, worden als lopend proces integrale scans op deze website geplaatst. In andere gevallen moet men om aan de teksten van J.P. Puype te komen de desbetreffende uitgevers benaderen óf door hun site te raadplegen óf door op andere wijze contact met hen op te nemen.

De lijst is geen volledig overzicht van alles dat Puype heeft geschreven. Opgenomen zijn alleen die bijdragen die naar zijn oordeel nog relevantie bezitten. Bij heel beknopte bijdragen, bijvoorbeeld vermeldingen in jaarverslagen, ligt deze relevantie meestal in de identificatie van het desbetreffende voorwerp of onderwerp; er is steeds een begeleidende foto bij.

Mocht in enkele gevallen de identificatie door later inzicht tot een ander oordeel hebben geleid, dan blijft desalniettemin de oorspronkelijke, intussen “achterhaalde”, bijdrage ongewijzigd op de site staan. Echter dit geldt alleen voor boeken en artikelen, maar niet voor de hiervoor vermelde korte bijdragen als aanwinstenvermeldingen. Wordt naderhand vastgesteld dat de laatstgenoemde geen wetenschappelijke relevantie meer bezitten, omdat bijvoorbeeld de identificatie niet deugt, dan worden ze uit het overzicht weggehaald.
Maar van een gescand boek of artikel waarin sinds de verschijning ervan iets in de inhoud is gewijzigd zal de titelbeschrijving in de lijst op deze website-page worden voorzien van een teken of vermelding waarbij wordt verwezen naar een andere plek waar geactualiseerde informatie betreffende de bijdrage wordt aangeboden. Maar alweer: de scan van het oorspronkelijke document wordt ongewijzigd gelaten.

De gedachte achter deze nogal gecompliceerde vermeldingswijze is dat het vanwege het referentiekarakter van de literatuur het wijzigen of actualiseren van de oorspronkelijke teksten ongewenst is. Om deze en andere redenen moet de oorspronkelijke tekst in ieder geval integraal beschikbaar blijven, ongeacht vergissingen of feitelijke onjuistheden die daarin mochten staan. Zoals eerder vermeld zal geactualiseerde of anderszins verbeterde info elders op deze site te vinden zijn.

Online in te zien

In principe was het de bedoeling dat de website elke twee maanden werd vernieuwd. Vernieuwing houdt onder andere in dat er telkens online gemaakte artikelen, en in enkele gevallen complete boeken, bijkomen. Als er niets achter een titel staat, betekent dit dat hij nog niet is gescand.

Op het moment dat deze site werd gelanceerd was het scannen van de daarvoor in aanmerking komende boeken en artikelen nog maar net begonnen. Het voornemen was, en is nog steeds, om na elke tweemaandelijkse periode, of in ieder geval periodiek, nieuw gemaakte scans bij te voegen. Mocht een scan op een andere website staan, dan zullen wij daarmee een link creëren.

Thematische ontsluiting

Het is de bedoeling dat alle termen en woorden die hieronder in het rood staan links zijn naar de hoofdvermelding van het desbetreffende boek of artikel. Dit werkt nu nog niet maar het werken daaraan is gaande.

 

Lijst van thema’s

Affuiten zie: Artillerietoebehoren
Algemeen
Artillerie
Artillerietoebehoren (hoofdzakelijk affuiten)
Belegeringen zie: Tactiek te velde
Blanke wapens zie: Gevestwapens
Bogen (handbogen en kruisbogen)
Carronaden
Combinatiewapens
Degens zie: Gevestwapens (degens)
Doelgeweren zie: Handvuurwapens (doelgeweren)
Dolken zie: Gevestwapens (dolken en messen, ponjaards, vechtmessen)
Donderbussen zie: Handvuurwapens (donderbussen)
Enterbijlen zie: Stokwapens
Enterdreggen
Enterhouwers, Entersabels zie: Gevestwapens (enterhouwers, entersabels)
Eresabels, Eredegens zie: Gevestwapens (eresabels, eredegens)
Ganzenroers zie: Handvuurwapens (ganzenroers)
Gereedschappen
Gevestwapens 
algemeen, alle soorten
degens
dolken en messen
-  enterhouwers, entersabels zie: sabels
eresabels, eredegens
houwdegens
-  houwers zie: sabels
krissen
-  messen zie: dolken en messen
officierssabels en –degens
ponjaards
rapieren
sabels (inclusief houwers; houwdegens zie aldaar, officierssabels zie: officiersdegens en -sabels)
sierdegens
vechtmessen (en -dolken, stormdolken)
zwaarden
Geweren zie: Handvuurwapens (geweren)
Handbogen zie: Bogen
Handvuurwapens
algemeen
achterladers
draailoopwapens (inclusief revolvers)
doelgeweren
donderbussen
ganzenroers
geweren
lontslotgeweren (roers en musketten)
meerloopswapens (inclusief draailopen)
pistolen
-  pyrotechnische wapens zie: Pyrotechnica
radslotgeweren
radslotpistolen
repeteerwapens
scheepsdonderbussen
snaphaanwapens
vuursteengeweren
vuursteenpistolen
Handvuurwapens met ivoren laden
Handvuurwapens met gestapelde ladingen
Harnassen
Houwdegens zie: Gevestwapens (houwdegens)
Houwers zie: Sabels (inclusief houwers)
Kanonnen
Kogel[giet]tang
Krissen zie: Gevestwapens (krissen)
Kruisbogen zie: Bogen
Kruithouders (kruitflessen en kruithoorns)
Lontslotgeweren zie: Handvuurwapens (lontslotgeweren)
Luchtdrukgeweren en – pistolen
Messen zie: Gevestwapens (dolken en messen,vechtmessen)
Miniatuurwapens
Mortieren
Munitie
Museaal collectiebeheer
Museaal expositiebeleid
Mijnen zie: Onderwaterwapens
Officiersdegens en -sabels zie: Gevestwapens (officierssabels en –degens)
Onderwaterwapens
Paardentuigen
Pistolen zie: Handvuurwapens (pistolen)
Ponjaards zie: Gevestwapens (ponjaards)
Pseudowapens (inclusief kopieën op ware grootte in andere materialen [b.v. van hout of steen]) 
Pyrotechnica (inclusief pyrotechnische handvuurwapens)
Radslotgeweren, -pistolen zie: Handvuurwapens (radslotgeweren, -pistolen)
Rapieren zie: Gevestwapens (rapieren)
Rolpaarden zie: Artillerietoebehoren
Scheepsaffuiten zie: Rolpaarden
Scheepsdonderbussen zie: Handvuurwapens (scheepsdonderbussen)
Schilden
Sierdegens zie: Gevestwapens (sierdegens)
Stokwapens
Stormdolken zie: Gevestwapens (dolken, vechtmessen)
Tactiek te velde (inclusief belegeringen)
Tactiek ter zee
Terminologieën
Torpedo’s zie: Onderwaterwapens
Uitrustingsstukken (bandelier met kruitmaten, furketten, pistoolholsters, kruittesters en tondeldozen)
Uniformen (inclusief uniformtoebehoren)
Vaandels (inclusief vlaggen, vlagvoering)
Vechtmessen zie: Gevestwapens (vechtmessen)
Veldslagen zie: Tactiek te velde
Vervalsingen
Vuursteengeweren zie: Handvuurwapens (vuursteengeweren)
Vuursteenpistolen zie: Handvuurwapens (vuursteenpistolen)
Wapenmakerij
Zeemijnen zie: Onderwaterwapens
Zeeslagen, Zeetactiek zie: Tactiek ter zee
Zwaarden zie: Gevestwapens (zwaarden)

 

Litertuurlijst naar thema geordend

 

ALGEMEEN | terug

The Visser Collection : arms of the Netherlands in the collection of H.L. Visser, Vol. I, Catalogue of Firearms, Swords and Related Objects : Part 1 : Catalogue Numbers 1-243 (Zwolle: Waanders, 1996) (in drie delen) 685 p.

De inhoud van dit werk is per groep wapens in de Vissercatalogus behandeld en zij zijn in de literatuurlijst hieronder te vinden in de thema’s die hieronder rood zijn gekleurd:
(1) lontslotmusketten en –roers, zie Handvuurwapens (geweren)
(2) radslot- en snaphaangeweren en –pistolen, zie Handvuurwapens (geweren) en Handvuurwapens (pistolen)
(3) doelgeweren, zie Handvuurwapens (doelgeweren)
(4) vuursteengeweren, zie Handvuurwapens (vuursteengeweren)
(5) luchtdrukgeweren en –pistolen
(6) ganzenroers, zie Handvuurwapens (ganzenroers)
(7) donderbussen en donderbuspistolen (inclusief zware donderbussen [musketons]), walbussen en granaatwerpers, zie Handvuurwapens (donderbussen, scheepsdonderbussen)
(8) radslotpistolen zie Handvuurwapens (radslotpistolen)
(9) snaphaanpistolen zie Handvuurwapens (snaphaanwapens)

The Visser Collection : arms of the Netherlands in the collection of H.L. Visser, Vol. I, Catalogue of Firearms, Swords and Related Objects : Part 2 : Catalogue Numbers 244-495 (Zwolle: Waanders, 1996) 753 p.

In dit boek komen de volgende wapengroepen aan de orde die op de lijst in rood te vinden zijn:,br> (1) vuursteenpistolen, zie Handvuurwapens (vuursteenpistolen)
(2) “ivoren pistolen” zie Handvuurwapens (h. met ivoren laden)
(3) handvuurwapens van speciale constructie (w.o. achterladers, repeteerwapens, meerloopswapens, handvuurwapens met gestapelde ladingen) zie Handvuurwapens (h. met de genoemde categorieën)
(4) index van wapenmakers, index van plaatsen van wapenmakerij, index van merken zie Wapenmakerij

The Visser Collection : arms of the Netherlands in the collection of H.L. Visser, Vol. I, Catalogue of Firearms, Swords and Related Objects : Part 3 : Catalogue Numbers 496-758 (Zwolle: Waanders, 1996) 735 p.

In dit boek komen de volgende wapengroepen aan de orde die op de lijst in rood te vinden zijn:
(1) handvuurwapens van speciale constructie (w.o. draailoopwapens, magazijnwapens) zie Handvuurwapens (h. met de genoemde categorieën)
(2) gevestwapens (zwaarden en rapieren) zie Gevestwapens (zwaarden, rapieren)
(3) houwdegens zie Gevestwapens (houwdegens)
(4) sierdegens met gebeiteld ijzeren gevesten zie Gevestwapens (sierdegens)
(5) sierdegens zie Gevestwapens (sierdegens)
(6) houwers, kortelassen, dolken, messen, militaire-modelwapens zie Gevestwapens (sabels, dolken en messen, officierssabels en –degens, ponjaards)
(7) kruitflessen en kruithoorns zie Kruithouders
(8) Combinatiewapens
(10) vervalste wapens zie Vervalsingen
(11) Harnassen
(12) bandelier met kruitmaten zie Kruithouders, Uitrustingsstukken
(13) seriekogeltang zie Gereedschappen
(14) kolf voor een pistoolkarabijn zie Handvuurwapens (algemeen)
(15) furketten zie Uitrustingsstukken
(16) pistoolholsters zie Uitrustingsstukken
(17) miniatuurkarabijn zie Miniatuurwapens
(18) degenstokken zie Gevestwapens (degens)
(19) mesgreep zie Gevestwapens (dolken en messen)
(20) glazen pseudo-wapens zie Pseudowapens (incl. kopieën op ware grootte in andere materialen [b.v. van hout of steen]
(21) koker voor kruisboogbouten zie Bogen (handbogen en kruisbogen)
(22) kruisboog zie Bogen (handbogen en kruisbogen)
(23) kruittesters en tondeldozen zie Uitrustingsstukken
(24) meerloops scheepsgeweer met gestapelde ladingen zie Handvuurwapens (meerloopswapens)
(25) achterlaad-vuursteenpistool met uitneembare slotkast en getrokken loop zie Handvuurwapens (achterladers)
(26) vuursteenpistool met afschroefbare loop zie [Cat.724,735] Handvuurwapens (achterladers)
(27) draaibassen zie Kanonnen
(28) ruimnaald zie Artillerietoebehoren
(29) kettingkogels zie Munitie
(30) handgranaat zie Munitie
(31) Sinclairsabel zie Gevestwapens (sabels)
(32) rapier zie Gevestwapens (rapieren)
(33) Marokkaans snaphaangeweer zie Handvuurwapens (snaphaanwapens)
(34) vuursteen donderbusgeweer zie Handvuurwapens (donderbussen)
(35) Vervalsingen

Arma Index : inhoudsopgave van en alfabetisch register op de in Armamentaria 1-40 (1966-2005) verschenen artikelen : samengesteld en geredigeerd door J.P. Puype (Delft: Legermuseum, 2006)
Het Nationaal Militair Museum (opvolger van het Legermuseum) is al bezig de inhoud geheel apart op haar website te zetten en voor iedere bezoeker van de site toegankelijk te maken. Waarschijnlijk zal het museum de Armamentaria-inhoud van na 2005 ook gaan ontsluiten.              

(De inmiddels weer vertrokken directeur van het Nationaal Militair Museum (mevrouw Saam) heeft de jaarlijkse publicatie van de Armamentaria na het nr. 49 (2014/2015) stopgezet. De huidige directie en staf zijn voornemens het jaarboek opnieuw in te voeren d.w.z. voorzetten, alleen was in juli 2018, toen dit werd opgeschreven, nog niet bekend wanneer.)

'Arms and armour of knights and landsknechts in the collection of the Legermuseum, Delft, The Netherlands' in: ICOMAM Conference October 2009 Proceedings (Leeds: Royal Armouries Museum, 2012), 9-37

 

ARTILLERIE (voor teksten over afzonderlijke vuurmonden, zie ook: Carronaden, Kanonnen, Mortieren) | terug

'Toelichting op enkele vondsten uit V.O.C.-schepen (2): wapens en toebehoren aan boord van Oostindiëvaarders, 1740-1750’ in: Jaarverslag 1974 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam: Ver. N.H.S.M., 49-51)

'The Legermuseum in Delft, Netherlands’ in: Journal of the Ordnance Society, Vol. 7 (Delft 1995), 45-57

(met Harm Stevens) Arms and Armour of Knights and Landsknechts in the Netherlands Army Museum = Wapens van ridders en landsknechten in het Nederlands Legermuseum (Delft 2010) 366 p. (hieruit het hoofdstuk “Geschut”, 310-339) 

 

ARTILLERIETOEBEHOREN (hoofdzakelijk affuiten) | terug

'Arms, munitions and artillery equipment : from a shipwreck of the early 1590s' in: Royal Armouries Yearbook, Vol.6 (Leeds 2001), 117-128 (dit is het tweede deel van een artikel waarvan het eerste deel uit Vol.5 al is gescand, zie: “Three-wheeled gun carriages” hieronder) 

‘Scheepswapens uit de tijd van Michiel de Ruyter’ in: De wapenverzamelaar, jrg. 14 (’s-Gravenhage 1976) 3-25                                                                (Dit artikel is vertaald in het Engels en enigszins bewerkt, & met weglating van het gedeelte over draagbare wapens en pyrotechnica, met als titel: 'Guns and their Handling at Sea in the 17th Century ; a Dutch point of view' in: Journal of the Ordnance Society, Vol. II (1990) 11-23. Bovendien werd het aangepast, uitgebreid, en ook mooier, heruitgegeven in twee delen in het Nederlandse tijdschrift Scheepshistorie 20 [dl. 1 (2015), 16-29] en Scheepshistorie 21 [dl.2 (2016), 104-112] onder de iets veranderde titel 'Wapens ter zee in de tijd van Michiel de Ruyter')

‘Een rolpaard voor Deshima’ in: Verslagen en aanwinsten 1976-1977 van de Stichting Cultuurgeschiedenis van de Nederlanders Overzee (S.l. 1977) 45-47

'Museumreconstructies van scheepsaffuiten' in: Jaarverslag 1986 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam 1986), 34-41

'Guns and their Handling at Sea in the 17th Century : a Dutch point of view' in: Journal of the Ordnance Society, Vol.II (1990) 11-23  
[bewerkte vertaling (met weglating van het gedeelte over draagbare wapens en pyrotechnica) van het eerdere artikel getiteld ‘Scheepswapens uit de tijd van Michiel de Ruyter' in: De Wapenverzamelaar, jrg.14 (1976), zie aldaar]

Wolfram zu Mondfeld, Anton Bayerlein, Marietta Klingbrunn, Schiffsgeschütze : 1350 bis 1870  : Band 1 (Herford 1988) Recensie in: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis, Jrg. 8 (1989), nr. 2, 227-229

'Three-wheeled gun carriages : from the late 16th-century shipwreck Scheurrak SO 1 near the Texel' in: Royal Armouries Yearbook, Vol.5 (Leeds 2000), 106-116 | downloaden als PDF

Een mortier van de VOC' in: Armamentaria : jaarboek Legermuseum, nr. 36 (Delft 2001), 7-29

'Driewielig rolpaard' in: Scheepshistorie 15 (Emmen: Lanasta, 2014), 20-25 [Nederlandse vertaling en bewerking van 'Three-wheeled gun carraiges' uit 2000] 


BELEGERINGEN zie: Tactiek te velde

 

BOGEN (handbogen en kruisbogen) | terug

(met J.B. Kist) ‘Wapens op de schuttersstukken’ in: M. Carasso-Kok [en] J. Levy-van Halm (Red.), Schutters van Holland : kracht en zenuwen van de stad (Zwolle/Haarlem 1988), 164-171

'Ontwikkeling en gebruik van draagbare wapens, 1400-1800'  in: H.Ph. Vogel, H.W. Singor, J.A. de Moor (Red.), Een wereld in oorlog : militaire geschiedenis in hoofdstukken (Utrecht 1995), 144-162

Jean Liebel, Springalds and Great Crossbows (Leeds 1998). Recensie door Jan Piet Puype in: Waffen- und Kostümkunde, Jrg. 42 (2000) Heft 2, 189-191.
N.B. Opnieuw gepubliceerd (met enkele geringe taalkundige aanpassingen) in: Jahrblatt der Interessengemeinschaft Historische Armbrust, Jrg. 2010, 88-89

(met Harm Stevens) Arms and Armour of Knights and Landsknechts in the Netherlands Army Museum = Wapens van ridders en landsknechten in het Nederlands Legermuseum (Delft 2010) 366 p. (hieruit het hoofdstuk “Kruisbogen en bouten”, 340-355)

 

CARRONADEN | terug
‘Carronade van gietijzer, Engelse makelij, ca.  1800’ : [aanwinstenbeschrijving] in: Jaarverslag 1976/1977 [van de]  Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam), 29

'The Introduction of the Carronade into Dutch Naval Service in the Late 18th Century' in: R.D. Smith (Ed.), British Naval Armaments (London 1989) (Royal Armouries Conference Proceedings No. 1), 29-39

‘A Note on Carronades in the Dutch Navy’ (addendum to ‘The introduction of the Carronade into Dutch Naval Service in the late 18th Century’) in: Journal of the Ordnance Society, Vol. 25 (1990), 24

‘Kleine carronade op affuit, 1780-1790’ in: R.B. Prud’homme van Reine (Red.), Ter navolging : maritieme kunst en curiosa uit de Kweekschool voor de Zeevaart (Zutphen 1992), 182-184

 

DONDERBUSSEN zie: Handvuurwapens

 

COMBINATIEWAPENS | terug

 

ENTERBIJLEN zie: Stokwapens

 

ENTERDREGGEN | terug

‘Enterdreg’ lemma in: J. van Beylen (etc.) (Red.), Maritieme Encyclopedie : deel II (Bussum 1970), 238

‘Enterdreg' [korte vermelding] in: Jaarverslag 1971-1972 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam), 85

 

ENTERWAPENS (enterbijlen zie: Stokwapens, enterhouwers zie: sabels, enterpieken zie: Stokwapens[;] zie ook: Enterdreggen, entersabels zie: sabels )

 

GEVESTWAPENS (algemeen & alle soorten, degens, enterwapens, dolken en messen, enterhouwers, entersabels, eresabels, eredegens, houwdegens, houwers, krissen, officierssabels en –degens, ponjaards, sabels, sierdegens, vechtmessen, zwaarden) | terug

algemeen, alle soorten | terug

Blanke wapens : Nederlandse slag- en steekwapens sinds 1600 : zwaarden, degens, sabels en ponjaards : historisch overzicht en typologie (Lochem enz. 1981) 127 p. | downloaden als PDF (30 MB)

'Revolutionaire gevesten? : het ontwerp van Nederlandse sabels en degens in de Franse tijd, 1795-1813, en de invloed van de Franse Revolutie daarop' in: Armamentaria, nr. 23 (Delft 1988), 76-91

‘Zeventiende-eeuwse termen met betrekking tot wapens, toebehoren en aanverwante onderwerpen’, “Catalogus van de wapens, tentoongesteld in de expositie “Het arsenaal van de wereld’’’ in: J.P. Puype en M. van der Hoeven (Red.), Het arsenaal van de wereld : de Nederlandse wapenhandel in de Gouden Eeuw (Amsterdam 1993), 64-70, 77-140
[van dit boek werd door B.J. Martens en G. de Vries een niet-geautoriseerde vertaling gepubliceerd in Amsterdam in 1996 onder de titel The Arsenal of the World : the Dutch arms trade in the seventeenth century]

'Ontwikkeling en gebruik van draagbare wapens, 1400-1800'  in: H.Ph. Vogel, H.W. Singor, J.A. de Moor (Red.), Een wereld in oorlog : militaire geschiedenis in hoofdstukken (Utrecht 1995), 144-162

The Visser Collection : arms of the Netherlands in the collection of H.L. Visser, Vol. I, Catalogue of Firearms, Swords and Related Objects (Zwolle 1996) (in drie delen) 685, 753, 735 p. [alle gevestwapens in dl. 3]

'Hervorming en uitstraling : tactiek en wapens van het Staatse leger tot de Vrede van Munster en hun invloed in andere Europese landen' in: J. Dane (Red.), 1648 : Vrede van Munster : feit en verbeelding (Zwolle 1998), 46-81

Van Maurits naar Munster : tactiek en triomf van het Staatse leger : catalogus van de voorwerpen op de gelijknamige tentoonstelling in het Legermuseum te Delft, alsmede [door A.A. Wiekart] een reconstructie van de bibliotheek van prins Maurits  = From Prince Maurice to the Peace of Westphalia : tactics and triumphs of the Dutch army : catalogue of objects in the exhibition of the same name at the Army Museum in Delft, as well as [by A.A. Wiekart] a reconstruction of the library of Maurice of Nassau (Delft 1998) 228 p.

‘Las reformas del ejército holandès del principe Mauricio de Nassau, 1590-1600 : Armas y tácticas de batalla’ in: Bernardo García (Ed.), La imagen de la guerra en el arte de los antiguos Paises Bajos (Madrid 2006), 171-211

(met Piet de Gryse) Lexicon of Hilted Weapons in Four Languages = Lexique quadriligue des armes de main, d'estoc et de taille = Viertalig lexicon van de gevestwapens = Viersprachiges Lexikon der Gefässwaffen (Berlin 2006) 384 p.

[1] ‘Swords and Rapiers (including two-hand swords and later swords)’, [2] ‘Small-Swords’, [3] ‘Hunting Hangers’, [4] ‘Daggers and Other (bayonets-daggers-knives-polearms)’ in: G. de Vries en B.J. Martens, The Visser Collection : Arms of the Netherlands in the Collection of H.L. Visser, Vol. I : Catalogue of Firearms, Swords and Related Objects, Part 4: Catalogue Numbers 759-1053 (Arnhem 2007) [1] 611-649, [2] 651-669, [3] 671-709. [4] 711-733

 

degens (zie ook: houwdegens, officierssabels en –degens, sierdegens) | terug

‘Wapens’ : [aanwinstenbeschrijvingen door J.P. Puype] in: Jaarverslag 1971-1972 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam), 38-39

Scheepswapens : enige opmerkingen over de collectie handwapens van het Scheepvaart Museum’ in: Jaarverslag 1971-1972 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam), 83-88

‘Scheepswapens uit de tijd van Michiel de Ruyter’ in: De wapenverzamelaar, jrg. 14 (1976), 3-25

 

dolken en messen | terug

‘Matrozenmes’ lemma in: J. van Beylen (etc.) (Red.), Maritieme Encyclopedie : deel V (Bussum 1972), 62 

(met Harm Stevens) Arms and Armour of Knights and Landsknechts in the Netherlands Army Museum = Wapens van ridders en landsknechten in het Nederlands Legermuseum (Delft: Eburon & Legermuseum, 2010) 366 p. (hieruit het hoofdstuk “Dolken” p.156-237) 

'The Amsterdam Ballock Daggers' in: Donald J. La Rocca (Ed.), The Armorer's Art : Essays in honor of Stuart Pyhrr (Woonsocket RI: Mowbray, 2014), 81-88

 

enterhouwers, entersabels zie: sabels

 

eresabels, eredegens | terug

‘A Patriotic Fund Presentation Sword : some notes on the History of the Presentation Swords of the Patriotic fund at Lloyds 1803-1809 and the story of one Particular Example’ in: Militaria Collector, Vol.1 (1970) No.1 (June/July), 9-21

‘Handwapens, vlaggen en uniformen ter zee’ [Hoofdstuk V] in: Jean Randier, Scheepsantiek (Bussum 1974), 134-158
[bewerking, en naar Nederlandse historische omstandigheden aangepaste vertaling, van het hoofdstuk “V - Armes portatives, pavillons et uniformes de la marine” in: Jean Randier, L’Antiquaire de marine (Paris 1973)] 

‘Eresabel, model 1861, door Koning Willem III toegekend aan luitenant ter zee der 2e klasse H.A. Schippers per Kon. Besluit van 6 oktober 1874 nr 10, wegens door deze betoonde moed tijdens de acties in Atjeh in 1873-‘74’ [: aanwinstenbeschrijvingen door J.P. Puype] in: Jaarverslag 1975 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam), 37

'De eresabel van luitenant Watrin, alsmede enige opmerkingen over de officiële eresabels van de modellen 1855, 1861 en 1895' in: Armamentaria, nr. 20 (Delft 1985), 96-107

'De eredegen van kapitein ter zee J.C. Koopman' in: Jaarverslag 1987 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam), 22-25

‘Twee eresabels van De Perponcher : een commentaar op de in 1989 verworven eresabel en eredegen van Willem Karel de Perponcher (1775-1857)’  in: Armamentaria, nr. 25 (Delft 1990), 27-36

‘Sabel van Jan Hendrik van Kinsbergen [: een zgn. Doggersbanksabel]’ in: R.B. Prud’homme van Reine (Red.), Ter navolging : maritieme kunst en curiosa uit de Kweekschool voor de Zeevaart (Zutphen 1992), 144-145

 

houwdegens | terug

‘Degen met ijzeren gevest van het type Wallone [sic] met zij- en tussenbeugel, de kling [Ö] in 1712 aangemaakt voor de V.O.C. Kamer Middelburg en als zodanig aan beide zijden gemerkt’ [: aanwinstenbeschrijving door J.P. Puype] in: Jaarverslag 1974 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam), 24

‘Degen, vermoedelijk van een der mariniersregimenten, [gedateerd] 1783’ [aanwinstenbeschrijving door J.P. Puype] in: Jaarverslag 1988 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam), 25
[N.B. Naar naderhand is vastgesteld blijken de gegraveerde letters ‘GR’ op de gevestknop de initialen te zijn van de ‘Gecommiteerde Raden’, zijnde de Gedeputeerde Staten van Holland en Zeeland, die in opstand waren tegen stadhouder Willem V en hun strijdkrachten van zodanig gemerkte wapens voorzagen. Wij handhaven echter deze literatuuringang vanwege de foto van dit wapen]

 

houwers, zie sabels

 

krissen | terug

‘Kris van Willem van der Zaan’ in: R.B. Prud’homme van Reine (Red.), Ter navolging : maritieme kunst en curiosa uit de Kweekschool voor de Zeevaart (Zutphen 1992), 140-141

David van Duuren, Krisses : a critical bibliography (Wijk en Aalburg 2002). Recensie in: Bijdragen tot de  Taal-, Land- en Volkenkunde, Jrg. 160 (2004), nr. 2/3, p.406-407 | recensie

 

messen zie: dolken en messen

 

officierssabels en –degens | terug

‘Degen “naar Fransch fatsoen” [met klassieke-helmknop]’ : [aanwinstenbeschrijving] in: Jaarverslag 1971-1972 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam), 38

‘Degen “naar Engelsch fatsoen” [met gekraald beugelgevest]’ : [aanwinstenbeschrijving] in: Jaarverslag 1971-1972 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam), 38-39

‘Sabel’ [sabels voor Ned. zeeofficieren M.1882, officieren der mariniers M.1854, marine-onderofficieren (klewang M.1911), officieren der Belgische zeemacht M.1837] lemma in: J. van Beylen (etc.) (Red.), Maritieme Encyclopedie : deel VI (Bussum 1972), 129

‘Handwapens, vlaggen en uniformen ter zee’ [Hoofdstuk V] in: Jean Randier, Scheepsantiek (Bussum 1974), 134-158
[bewerking, en naar Nederlandse historische omstandigheden aangepaste vertaling, van het hoofdstuk “V - Armes portatives, pavillons et uniformes de la marine” in: Jean Randier, L’Antiquaire de marine (Paris 1973)] 

‘German Navy Swords and Dirks’ in: Thomas M. Johnson, Collecting the Eged Weapons of the Third Reich, Volume III (Columbia S.C. 1978), 18-47

‘Koninklijke Nederlandsche marine’ [: aanwinstenbeschrijving van 2 platen uit: P.F. Brunings, Onze Krijgsmacht (‘s-Gravenhage 1886) tonende (plt. 1) vlagofficier in grote uniform, LTZ 2 in kleine uniform, adelborst, de officieren met de sabel LTZ M.1882, de adelborst met de ponjaard, (plt. 2) matroos 1e klasse in baadje en met het matrozenmes, en een opperschipper in kleine uniform en met de adjudant-officierssabel M.1843(?) de zgn. machinistensabel] in: Jaarverslag 1978/1979 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam), 27

‘De draagbare wapens van de Nederlandse Armee tijdens de Tiendaagse Veldtocht van 1831’ in: Armamentaria, nr.16 (Delft 1981), 92-140
‘Sabel, 1825-1835, van een Nederlands zeeofficier’ [: aanwinstenbeschrijving] in: Jaarverslag 1984 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam), 17

‘Een officiersdegen van het Staatse Leger’ [aanwinstenbeschrijving] in: Armamentaria, nr. 24 (Delft 1989), 121-125

‘Sierdegen van Johan Arnold Zoutman, opperbevelhebber van het Nederlands eskader in de slag bij Doggersbank van 5 augustus 1781’ in: R.B. Prud’homme van Reine (Red.), Ter navolging : maritieme kunst en curiosa uit de Kweekschool voor de Zeevaart (Zutphen 1992), 143-144

 

ponjaards | terug

‘Zeeofficiersponjaard, Kon. Marine, 2e kwart 19 eeuw [sic]’ : [aanwinstenbeschrijving] in: Jaarverslag 1971-1972 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam), 39

‘Ponjaard’ lemma in: J. van Beylen (etc.) (Red.), Maritieme Encyclopedie : deel V (Bussum 1972), 294-295

‘Ponjaard van een Nederlands zeeofficier, ca. 1800’ [: aanwinstenbeschrijving door J.P. Puype] in: Jaarverslag 1974 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam), 22

‘Handwapens, vlaggen en uniformen ter zee’ [Hoofdstuk V] in: Jean Randier, Scheepsantiek (Bussum 1974), 134-158
[bewerking, naar Nederlandse historische omstandigheden aangepaste vertaling van het hoofdstuk “V - Armes portatives, pavillons et uniformes de la marine” in: Jean Randier, L’Antiquaire de marine (Paris 1973)]

‘Der Marinedolch : Entwicklung und Trageweise in Deutschland 1840-1970’ in: Deutsches Waffen-Journal, Jrg.1974 nr. 1-8, 10, 12, Jrg.1975 nr. 1-5

‘Wapens en uniformen’ [: aanwinstenbeschrijvingen door J.P. Puype] in: Jaarverslag 1975 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam), 37-39

‘German Navy Swords and Dirks’ in: Thomas M. Johnson, Collecting the Eged Weapons of the Third Reich, Volume III (Columbia S.C. 1978), 18-47

‘Koninklijke Nederlandsche marine’ [: aanwinstenbeschrijving door J.P. Puype van 2 platen uit: P.F. Brunings, Onze Krijgsmacht (‘s-Gravenhage 1886) tonende (plt. 1) vlagofficier in grote uniform, LTZ 2 in kleine uniform, adelborst, de officieren met de sabel LTZ M.1882, de adelborst met de ponjaard, (plt. 2) matroos 1e klasse in baadje en met het matrozenmes, en een opperschipper in kleine uniform en met de adjudant-officierssabel M.1843(?) de zgn. machinistensabel] in: Jaarverslag 1978/1979 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam), 27 

 ‘Der Marine-Dolch der NVA’ in: Zeitschrift für Heereskunde, Jrg. XLIII (1979) Nr.283 (Mai/Juni), 79-82

‘Ponjaard, vermoedelijk van een Nederlands zeeofficier omstreeks 1820’ [: aanwinstenbeschrijving door J.P. Puype] in: Jaarverslag 1981 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam), 29

‘Ponjaard van een Nederlands zeeofficier, vermoedelijk van de Bataafsche Marine of van de zeemacht van het Koninkrijk Holland, gedragen ca.1800-ca.1810’ [: aanwinstenbeschrijving door J.P. Puype] in: Jaarverslag 1983 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam), 23

‘Ponjaard, 1820-1830’ [en] ‘Ponjaard, 1835-1850’ [: aanwinstenbeschrijvingen door J.P. Puype] in: Jaarverslag 1984 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam), 17

‘Ontstaan en ontwikkeling van de ponjaard’ in: Willemsoord : informatieblad Korps adelborsten, jrg.2 (Den Helder 1984), nr.3 (november/december), 5-9
[later nagenoeg ongewijzigd geplagieerd onder de auteursnaam F.C. de Ruyter de Wildt in: KIM-spiegel, Jrg. 31 (Den Helder 1996), nr. 120 (derde kwartaal), 41-45

Exploring the Dress Daggers of the German Navy, by Thomas T. Wittmann [author], Editorial Assistance by William J. Warda, Jr., Historical Technical Perspective by Jan Piet Puype. (Moorestown PA 1999)

 

rapieren | terug

 

sabels (inclusief houwers; houwdegens zie aldaar; officierssabels zie aldaar) | terug

‘Entersabels’ lemma in: J. van Beylen (etc.) (Red.), Maritieme Encyclopedie : deel II (Bussum 1970), 239

‘Sabel’ [sabels voor Ned. zeeofficieren M.1882, officieren der mariniers M.1854, marine-onderofficieren (klewang M.1911), officieren der Belgische zeemacht M.1837] lemma in: J. van Beylen (etc.) (Red.), Maritieme Encyclopedie : deel VI (Bussum 1972), 129 

‘Houwer, ook: enter- of scheepshouwer [de kling met het jaartal 1793 en het monogram van de Kamer Rotterdam van de V.O.C.]’ in: Jaarverslag 1971-1972 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum [Amsterdam], 85

‘Entersabel [: Scheepssabel No. 1]’ in: Jaarverslag 1971-1972 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum [Amsterdam], 88

‘Sabel voor onderofficieren [marineklewang]’ in: Jaarverslag 1971-1972 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum [Amsterdam], 88

‘Handwapens, vlaggen en uniformen ter zee’ [Hoofdstuk V] in: Jean Randier, Scheepsantiek (Bussum 1974), 134-158
[bewerking, en naar Nederlandse historische omstandigheden aangepaste vertaling, van het hoofdstuk “V - Armes portatives, pavillons et uniformes de la marine” in: Jean Randier, L’Antiquaire de marine (Paris 1973)]

‘Sabel van een VOC-soldaat, eind 18e eeuw’ [: aanwinstenbeschrijving] in: Jaarverslag 1978/1979 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam), 33

‘De draagbare wapens van de Nederlandse Armee tijdens de Tiendaagse Veldtocht van 1831’ in: Armamentaria, nr.16 (Delft 1981), 92-140 

‘Houwer van de Amsterdamse admiraliteit, [gedateerd] 1735’ [: aanwinstenbeschrijving] in: Jaarverslag 1978/1979 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam),  51

‘Enterhouwer [eig.: entersabel] van de V.O.C., [gedateerd] 1763’ [: aanwinstenbeschrijving] in: Jaarverslag 1982 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam), 19

‘Sabel van de Westindische Compagnie, tweede helft 17e eeuw.’ [: aanwinstenbeschrijving] in: Jaarverslag 1986 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam), 20-21

‘Houwer van de Verenigde Oostindische Compagnie, Kamer Amsterdam, gedateerd 1773’ [: aanwinstenbeschrijving] in: Jaarverslag 1986 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam), 21

‘Houwer van de Westindische Compagnie, ca. 1620-1630’ [aanwinstenbeschrijving] in: Jaarverslag 1988 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam), 25

‘”Kindersabel” met admiraliteitskling, eind 18e eeuw’ [: aanwinstenbeschrijving] in: Jaarverslag 1986 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam), 21

'Oorlogvoering op Ceylon in de V.O.C.-tijd' in: R. Kromhout (Red.), Het Machtige Eyland : Ceylon en de V.O.C. (’s-Gravenhage 1988), 64-70 

(met R.J. de Stürler Boekwijt) 'De Nederlands-Indische marechausseesabel : ontstaan en ontwikkeling van de militaire klewang' in: Armamentaria, nr. 28 (Delft 1993), 71-102

 (met A.V.B. Norman) ‘Notes on two British Light Cavalry Sabres’ in: Journal of the Arms and Armour Society, Vol. XV (1996), 3, 173-186  

(met R.J. de Stürler Boekwijt) Klewang : catalogus van het Legermuseum : KNIL, Landmacht, Zeemacht, Marechaussee en Politie (Delft 2001) 344 p. | te koop bij het Legermuseum

 

sierdegens | terug

‘Degen gedragen door Vice-Admiraal J.A. Zoutman, ca. 1780-1785’ [: toelichting op deze aanwinst] in: Jaarverslag 1973 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam), 28

 

vechtmessen (en –dolken, stormdolken) | terug

‘Stormdolk, Amerikaans modelm Korps Mariniers ca. 1943-1945’ [aanwinstenbeschrijving] in: Jaarverslag 1971-1972 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam), 39

‘Handwapens, vlaggen en uniformen ter zee’ [Hoofdstuk V] in: Jean Randier, Scheepsantiek (Bussum 1974), 134-158
[bewerking, naar Nederlandse historische omstandigheden aangepaste vertaling van het hoofdstuk “V - Armes portatives, pavillons et uniformes de la marine” in: Jean Randier, L’Antiquaire de marine (Paris 1973)]

 

zwaarden | terug 
Alfred Pothmann (Herausg), Das Zeremonialschwert der Essener Domschatzkammer (Münster 1995). Recensie in: Antiek : tijdschrift voor oude kunst en kunstnijverheid, jrg. 31 (1996) 1 (juni), 59

(met Harm Stevens) Arms and Armour of Knights and Landsknechts in the Netherlands Army Museum = Wapens van ridders en landsknechten in het Nederlands Legermuseum (Delft 2010) 366 p. (hieruit het hoofdstuk “Zwaarden” p.92-155)

 

HANDVUURWAPENS (algemeen, doelgeweren, donderbussen, draailoopwapens, ganzenroers, geweren, lontslotgeweren, meerloopswapens, pistolen, radslotgeweren, radslotpistolen, repeteerwapens, scheepsdonderbussen, snaphaanwapens, vuursteengeweren, vuursteenpistolen, handvuurwapens met ivoren laden, handvuurwapens met gestapelde ladingen) | terug

algemeen | terug

 ‘De draagbare wapens van de Nederlandse Armee tijdens de Tiendaagse Veldtocht van 1831’ in: Armamentaria, nr.16 (Delft 1981), 92-140 
'Ontwikkeling en gebruik van draagbare wapens, 1400-1800'  in: H.Ph. Vogel, H.W. Singor, J.A. de Moor (Red.), Een wereld in oorlog : militaire geschiedenis in hoofdstukken (Utrecht 1995), 144-162

Nederlandse handvuurwapens in Russische collecties : tekst van een toespraak gehouden tijdens de opening van de tentoonstelling “Nederlandse wapens uit Rusland” op 18 oktober 1996’  in: Armamentaria, nr. 31 (Delft 1996), 48-54

The Visser Collection : arms of the Netherlands in the collection of H.L. Visser, Vol. I, Catalogue of Firearms, Swords and Related Objects (Zwolle 1996) (in drie delen) 685, 753, 735 p.

'Hervorming en uitstraling : tactiek en wapens van het Staatse leger tot de Vrede van Munster en hun invloed in andere Europese landen' in: J. Dane (Red.), 1648 : Vrede van Munster : feit en verbeelding (Zwolle 1998), 46-81

‘Las reformas del ejército holandès del principe Mauricio de Nassau, 1590-1600 : Armas y tácticas de batalla’ in: Bernardo García (Ed.), La imagen de la guerra en el arte de los antiguos Paises Bajos (Madrid 2006), 171-211

 

doelgeweren | terug

‘Un fusil à pierre du début du XVIIe siècle au Musée de Dunkerque’ in: Revue historique de la Société Dunkerquoise, Vol. 1978, 61-76
[geredigeerd door Charles Pfister; gepubliceerd onder de auteursnaam ‘Jean Peter Puype’] 

'Notes on an early 17th-Century Flintlock Target Gun' in: Waffen- und Kostümkunde, Neue Folge, Jrg.22 (1980), 27-38

‘Het doelgeweer van Duinkerken’ in: De Wapenverzamelaar, jrg. 18 (1980), 6-32
[abusievelijk gepubliceerd onder de auteursnaam W.P. Stecher]

(met J.B. Kist) ‘Wapens op de schuttersstukken’ in: M. Carasso-Kok [en] J. Levy-van Halm (Red.), Schutters van Holland : kracht en zenuwen van de stad (Zwolle/Haarlem 1988), 164-171

The Visser Collection (1996) Vol. I, Part 1, Cat. 21-32 (p.94-121) [Target Guns]

 

donderbussen | terug

‘Enterbus’ lemma in: J. van Beylen (etc.) (Red.), Maritieme Encyclopedie : deel II (Bussum 1970), 238

‘Handwapens, vlaggen en uniformen ter zee’ [Hoofdstuk V] in: Jean Randier, Scheepsantiek (Bussum 1974), p. 134-158
[bewerking, naar Nederlandse historische omstandigheden aangepaste vertaling van het hoofdstuk “V - Armes portatives, pavillons et uniformes de la marine” in: Jean Randier, L’Antiquaire de marine (Paris 1973)]

 

ganzenroers | terug

‘Ganzenroer van Engelse makelij, zg. “punt gun” (“punt” in de betekenis van licht platbodemvaartuigje zoals o.a. voor de jacht [gebruikt]) [etc.]’ [aanwinstenbeschrijving] in: Jaarverslag 1975 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam), 38

 

geweren | terug

(met J.B. Kist en R.B.F. van der Sloot) Musket, Roer & Pistolet : 17e-eeuws wapenhandwerk in de Lage Landen (Den Haag 1974) 176 p.
‘Handwapens, vlaggen en uniformen ter zee’ [Hoofdstuk V] in: Jean Randier, Scheepsantiek (Bussum 1974), p. 134-158

[bewerking, naar Nederlandse historische omstandigheden aangepaste vertaling van het hoofdstuk “V - Armes portatives, pavillons et uniformes de la marine” in: Jean Randier, L’Antiquaire de marine (Paris 1973)]

Van Maurits naar Munster : tactiek en triomf van het Staatse leger : catalogus van de voorwerpen op de gelijknamige tentoonstelling in het Legermuseum te Delft, alsmede [door A.A. Wiekart] een reconstructie van de bibliotheek van prins Maurits  = From Prince Maurice to the Peace of Westphalia : tactics and triumphs of the Dutch army : catalogue of objects in the exhibition of the same name at the Army Museum in Delft, as well as [by A.A. Wiekart] a reconstruction of the library of Maurice of Nassau  (Delft 1998) 228 p.

'De glorie van de Nederlandse geweermakerij in de zeventiende eeuw : toelichting bij een speciale tentoonstelling' in: Armamentaria : jaarboek Legermuseum, nr. 38 (2003-2004), 6-35

 

lontslotgeweren (musketten en roers) | terug

(met J.B. Kist en R.B.F. van der Sloot) Musket, Roer & Pistolet : 17e-eeuws wapenhandwerk in de Lage Landen (Den Haag 1974) 176 p. 

The Visser Collection (1996) Vol. I Part 1, Cat. 1-12 (p.44-71) [Matchlock Muskets and Calivers] & Idem, Cat. 21,25 (p.94-95, 102-105) [Target Guns]

'Hervorming en uitstraling : tactiek en wapens van het Staatse leger tot de Vrede van Munster en hun invloed in andere Europese landen' in: J. Dane (Red.), 1648 : Vrede van Munster : feit en verbeelding (Zwolle 1998), 46-81

 

pistolen | terug

‘Pistool. Officieel het Marine pistool M.1842’ in: Jaarverslag 1971-1972 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam), 87

‘Pistool’ lemma in: J. van Beylen (etc.) (Red.), Maritieme Encyclopedie : deel V (Bussum 1972), 275  [m. afbeelding v.h. Zweedse enterbijlpistool

(met J.B. Kist en R.B.F. van der Sloot) Musket, Roer & Pistolet : 17e-eeuws wapenhandwerk in de Lage Landen (Den Haag 1974) 176 p.

‘Scheepswapens uit de tijd van Michiel de Ruyter’ in: De wapenverzamelaar, jrg. 14 (1976) 3-25

 ‘Scheepspistool, ca. 1780’ [: gesigneerd Laurens Constant, Rotterdam: aanwinstenbeschrijving] in: Jaarverslag 1978/1979 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam), 33

‘De draagbare wapens van de Nederlandse Armee tijdens de Tiendaagse Veldtocht van 1831’ in: Armamentaria, nr.16 (Delft 1981), 92-140

'Maastricht Ivory-stocked pistols, 1650-1675' in: De Wapenverzamelaar : vijfde lustrumnummer (1987), 38-80 (met Nederlandse samenvatting)

'Träume aus weissem Gold : elfenbeingeschäftete Maastrichter Pistolen' in: Deutsches Waffen-Journal, Jrg.24 (Schwäbisch Hall 1988) Nr.11 (Nov.), 1560-1565

(met J.B. Kist) ‘Wapens op de schuttersstukken’ in: M. Carasso-Kok [en] J. Levy-van Halm (Red.), Schutters van Holland : kracht en zenuwen van de stad (Zwolle/Haarlem 1988), 164-171

'Hervorming en uitstraling : tactiek en wapens van het Staatse leger tot de Vrede van Munster en hun invloed in andere Europese landen' in: J. Dane (Red.), 1648 : Vrede van Munster : feit en verbeelding (Zwolle 1998), 46-81

'De glorie van de Nederlandse geweermakerij in de zeventiende eeuw : toelichting bij een speciale tentoonstelling' in: Armamentaria : jaarboek Legermuseum, nr. 38 (2003-2004), 6-35

‘Las reformas del ejército holandès del principe Mauricio de Nassau, 1590-1600 : Armas y tácticas de batalla’ in: Bernardo García (Ed.), La imagen de la guerra en el arte de los antiguos Paises Bajos (Madrid 2006), 171-211

‘Handwapens, vlaggen en uniformen ter zee’ [Hoofdstuk V] in: Jean Randier, Scheepsantiek (Bussum 1974), p. 134-158
[bewerking, naar Nederlandse historische omstandigheden aangepaste vertaling van het hoofdstuk “V - Armes portatives, pavillons et uniformes de la marine” in: Jean Randier, L’Antiquaire de marine (Paris 1973)]

 

pyrotechnische wapens zie Pseudowapens

 

radslotgeweren | terug

(met J.B. Kist en R.B.F. van der Sloot) Musket, Roer & Pistolet : 17e-eeuws wapenhandwerk in de Lage Landen (Den Haag 1974) 176 p.

The Visser Collection (1996) Vol. I Part 1, Cat. 13-20 (p.74-92) [Wheellock and Snaphaunce Guns and Rifles]

 

radslotpistolen | terug

'Hervorming en uitstraling : tactiek en wapens van het Staatse leger tot de Vrede van Munster en hun invloed in andere Europese landen' in: J. Dane (Red.), 1648 : Vrede van Munster : feit en verbeelding (Zwolle 1998), 46-81

The Visser Collection (1996) Vol. I Part 1, Cat. 172-239 (p. 480-625) [Wheellock Pistols]. Voor een radslotdonderbuspistool zie: Cat. 146 (p. 420-421) [Blunderbuss Guns and Pistols, including Musketoons, Rampart Guns and Grenade Launchers]   

 

scheepsdonderbussen | terug

Scheepswapens : enige opmerkingen over de collectie handwapens van het Scheepvaart Museum’ in: Jaarverslag 1971-1972 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam), 83-88

 

snaphaanwapens | terug

The Visser Collection (1996) Vol. I Part 1, Cat. 13-20 (p.74-92) [Wheellock and Snaphaunce Guns and Rifles] & Cat. 240-243 (p. 628-637) [Snaphaunce Pistols] & Cat. 27 (p.  110-111) [Target Guns]

 

tondelslotgeweren (inclusief tondelsnapslot) | terug

The Visser Collection (1996) Vol.I, Part 1, Cat. 22-24,26,28-32 (p. 96-101,106-109,112-121) [Target Guns]

 

vuursteengeweren | terug

‘Musket [eig. vuursteengeweer], ca. 1760 [: met het monogram van de Kamer Middelburg der W.I.C.’ [: aanwinstenbeschrijving door J.P. Puype] in: Jaarverslag 1978/1979 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam), 32

Dutch and other Flintlocks from Seventeenth-century Iroquois Sites : proceedings of the 1984 Trade Gun Conference, Part I, general ed. Ch.F. Hayes III (Rochester N.Y. 1985) (RMSC Research Records No. 18).  120 p.

‘Handwapens, vlaggen en uniformen ter zee’ [Hoofdstuk V] in: Jean Randier, Scheepsantiek (Bussum 1974), p. 134-158
[bewerking, naar Nederlandse historische omstandigheden aangepaste vertaling van het hoofdstuk “V - Armes portatives, pavillons et uniformes de la marine” in: Jean Randier, L’Antiquaire de marine (Paris 1973)]

(met J.B. Kist en R.B.F. van der Sloot) Musket, Roer & Pistolet : 17e-eeuws wapenhandwerk in de Lage Landen (Den Haag 1974) 176 p.

'Oorlogvoering op Ceylon in de V.O.C.-tijd' in: R. Kromhout (Red.), Het Machtige Eyland : Ceylon en de V.O.C. (’s-Gravenhage 1988), 64-70

‘Hollandse vuurwapens uit Indiaanse vindplaatsen van de zeventiende eeuw’, ‘Zeventiende-eeuwse termen met betrekking tot wapens, toebehoren en aanverwante onderwerpen’, ‘Catalogus van de wapens, tentoongesteld in de expositie “Het arsenaal van de wereld’’’ in: J.P. Puype en M. van der Hoeven (Red.), Het arsenaal van de wereld : de Nederlandse wapenhandel in de Gouden Eeuw (Amsterdam 1993), 52-61, 64-70, 71-75, 77-140
[Van dit boek werd door B.J. Martens en G. de Vries een niet-geautoriseerde vertaling gepubliceerd in Amsterdam in 1996 onder de titel The Arsenal of the World : the Dutch arms trade in the seventeenth century.]

The Visser Collection (1996) Vol. I Part 1, Cat. 33-112 (p. 124-341) [Flintlock Guns] N.B. Zie ook vuursteensloten bij de donderbussen (geweren en pistolen) Cat. 130-145, 147-171 (p. 384-419, 422-477) [Blunderbuss Guns and Pistols, including Musketoons, Rampart Guns and Grenade Launchers]

‘Some Notes regarding the evidence of Dutch Seventeenth Century Flintlocks recovered from Seneca Iroquois Sites in New York State’ in: H.L. Visser and D.W. Bailey (Ed.), Aspects of Dutch Gunmaking (Zwolle 1997), 203-236

                                                                                            

vuursteenpistolen | terug

‘Handwapens, vlaggen en uniformen ter zee’ [Hoofdstuk V] in: Jean Randier, Scheepsantiek (Bussum 1974), p. 134-158
[bewerking en naar Nederlandse historische omstandigheden aangepaste vertaling van het hoofdstuk “V - Armes portatives, pavillons et uniformes de la marine” in: Jean Randier, L’Antiquaire de marine (Paris 1973)]

'Een zeldzaam vuursteenpistool : een commentaar op het zojuist verworven vuursteenpistool met het portret van Lodewijk XIV, gemaakt door Joost de la Haye te Maastricht' in: Armamentaria, nr. 24 (Delft 1989), 112-120

 

HANDVUURWAPENS MET IVOREN LADEN | terug

 

HANDVUURWAPENS MET GESTAPELDE LADINGEN | terug

 

HARNASSEN | terug

‘Zeventiende-eeuwse termen met betrekking tot wapens, toebehoren en aanverwante onderwerpen’ in: J.P. Puype en M. van der Hoeven (Red.), Het arsenaal van de wereld : de Nederlandse wapenhandel in de Gouden Eeuw (Amsterdam 1993), 64-70

(met P. de Gryse) Glossarium armorum : Nederlandse uitgave. (Brussel & Delft) (dl. 1 (1996): tekst, dl. 2 (1998): illustraties) 50 p, 100 p.
N.B. In een gedeelte van de oplage zijn de tekst en de illustraties tezamen in één deel uitgebracht. Dit boek was in januari 2011 nog te koop in het Legermuseum.

The Visser Collection : arms of the Netherlands in the collection of H.L. Visser, Vol. I, Catalogue of Firearms, Swords and Related Objects (Zwolle 1996) (in drie delen) 685, 753, 735 p.

'Hervorming en uitstraling : tactiek en wapens van het Staatse leger tot de Vrede van Munster en hun invloed in andere Europese landen' in: J. Dane (Red.), 1648 : Vrede van Munster : feit en verbeelding (Zwolle 1998), 46-81

Van Maurits naar Munster : tactiek en triomf van het Staatse leger : catalogus van de voorwerpen op de gelijknamige tentoonstelling in het Legermuseum te Delft, alsmede [door A.A. Wiekart] een reconstructie van de bibliotheek van prins Maurits  = From Prince Maurice to the Peace of Westphalia : tactics and triumphs of the Dutch army : catalogue of objects in the exhibition of the same name at the Army Museum in Delft, as well as [by A.A. Wiekart] a reconstruction of the library of Maurice of Nassau  (Delft 1998) 228 p.

‘Replica van het harnas van prins Maurits” [aanwinstenbeschrijving] in: Armamentaria : Jaarboek Legermuseum, jrg. 34 (1999), 133-134

Karcheski Jr, Walter J., & Thom Richardson, The Medieval Armour from Rhodes (2000). Recensie in: Waffen- und Kostümkunde, Jrg. 42 (2001), Band 1, 83-84.

‘Armours of the “Pompeo Style” in the Collections of the City of Amsterdam’ in: Chr. Dobson (Ed.), Art and Arms [and] Florence, City of the Medici : conference proceedings (Clare U.K. 2003), 78-95

‘Der sog. Goldene Helm aus Delft : eine Galvano-Replik in Eisen’ in: Waffen- und Kostümkunde, 45. Band (2003), Heft 2, 161-166

‘Las reformas del ejército holandès del principe Mauricio de Nassau, 1590-1600 : Armas y tácticas de batalla’ in: Bernardo García (Ed.), La imagen de la guerra en el arte de los antiguos Paises Bajos (Madrid 2006), 171-211        

(met Harm Stevens) Arms and Armour of Knights and Landsknechts in the Netherlands Army Museum = Wapens van ridders en landsknechten in het Nederlands Legermuseum (Delft: Eburon & Legermuseum, 2010) 366 p. (hieruit het hoofdstuk “Helmen, harnassen, schilden en paardentuigen”, 18-91)

 

KANONNEN | terug

‘Scheepskanon, bronzen zesponder, lengte 2.48 m, gewicht ca 850 kg, op de kulasband gemerkt in reliëf CLAUDY FREMERY FECIT AMSTELODAMI 11695’ [: toelichting op deze aanwinst] in: Jaarverslag 1973 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam), 26-27

‘Scheepskanon van gietijzer, vermoedelijk Engelse makelij van 1595-1605. Kaliber 9 cm (4-ponder)’ [aanwinstenbeschrijving] in: Jaarverslag 1976/1977 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam), 29

‘Scheepskanonvan gietijzer met getrokken bronzen ziel, in gebruik geweest bij de Koninklijke marine van 1867 tot ca. 1875. Kaliber 16 cm [30 ₤b. Aanwinstenbeschrijving] in: Jaarverslag 1976/1977 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam), 30-31

‘Scheepswapens uit de tijd van Michiel de Ruyter’ in: De wapenverzamelaar, jrg. 14 (1976) 3-25

‘Een kanon van de admiraliteit van Friesland uit 1613’  in: Jaarboek van het Fries Scheepvaartmuseum en Oudheidkamer (Sneek 1982), 78-80

‘Bronzen 24-ponder of half kartouw, afkomstig van een groot schip, [en] gegoten in Den Haag in 1643 [: en  zoals sindsdien wordt aangenomen, een kanon van Generaliteitsfatsoen, vermoedelijk afkomstig van het in 1653 na de slag bij Lowestoft ontplofte vlaggeschip Eendracht]’ [aanwinstenbeschrijving] in: Jaarverslag 1984 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam), 16

‘Bronzen scheepskanon, zesponder, gegoten in 1715 voor de Kamer Enkhuizen van de Oostindische Compagnie’ [aanwinstenbeschrijving en apart commentaar door J.P. Puype in de rubriek “Wapens”] in: Jaarverslag 1985 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam), 20-21

‘Kamerslang, laat 15e eeuw’ [aanwinstenbeschrijving door J.P. Puype] in: Jaarverslag 1988 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam), 24-25

Wolfram zu Mondfeld, Anton Bayerlein, Marietta Klingbrunn, Schiffsgeschütze : 1350 bis 1870  : Band 1 (Herford 1988) Recensie in: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis, Jrg. 8 (1989), nr. 2, 227-229

'Guns and their Handling at Sea in the 17th Century : a Dutch point of view' in: Journal of the Ordnance Society, Vol.II (1990) 11-23
[bewerkte vertaling (met weglating van het gedeelte over draagbare wapens en pyrotechnica) van een eerder artikel getiteld ‘Scheepswapens uit de tijd van Michiel de Ruyter' in: De Wapenverzamelaar, jrg.14 (1976), zie aldaar].

‘Het embleem van Lodewijk van Gruuthuse [: over bombarden en proto-mortieren]’ in: M.P.J. Martens (Red.), Lodewijk van Gruuthuse : mecenas en Europees diplomaat ca. 1427-1492 (Brugge 1992), 93-108

‘Kanon, geboord voor zesponds kogels, met het embleem van de Kamer Amsterdam der VOC, in 1695 door Claudy Fremy gegoten (op reconstructieaffuit)’ in: R.B. Prud’homme van Reine (Red.), Ter navolging : maritieme kunst en curiosa uit de Kweekschool voor de Zeevaart (Zutphen 1992), 179-180

‘Twee kanonnen op scheepsaffuiten [: twee bronzen kanonnen uit 1710, met het wapen van Enkhuizen, mogelijk afkomstig van een speeljacht] in: R.B. Prud’homme van Reine (Red.), Ter navolging : maritieme kunst en curiosa uit de Kweekschool voor de Zeevaart (Zutphen 1992), 180-182

‘Twee kanonnen van de Staatse vloot, gedateerd 1789’ in: R.B. Prud’homme van Reine (Red.), Ter navolging : maritieme kunst en curiosa uit de Kweekschool voor de Zeevaart (Zutphen 1992), 184-185

‘Some historical notes on the cannon known as Si Jagur in Jakarta’ in: Journal of the Ordnance Society, Vol. 4 (1992), 39-41 

(met R. Rhynas Brown) ‘”A great gun wherein a man may sit upright” : the king of Acheen’s “Great Peece”’ in: Journal of the Arms and Armour Society, Vol. XIV (1993), No. 3, 153-162

‘The Legermuseum in Delft, Netherlands’ in: Journal of the Ordnance Society, Vol. 7 (1995), 45-57

(met Harm Stevens) Arms and Armour of Knights and Landsknechts in the Netherlands Army Museum = Wapens van ridders en landsknechten in het Nederlands Legermuseum (Delft: Eburon & Legermuseum, 2010) 366 p. (hieruit het hoofdstuk “Geschut” p.310-339)

 

KOGEL(GIET)TANG | terug

‘Giettang, brons, voor loden kogels bestemd voor een handvuurwapen [Ö] Afkomstig van het in 1743 gezonken VOC-schip “Hollandia” [aanwinstenbeschrijving door J.P. Puype] in: Jaarverslag 1975 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam), 39 

The Visser Collection : arms of the Netherlands in the collection of H.L. Visser, Vol. I, Catalogue of Firearms, Swords and Related Objects (Zwolle 1996) (in drie delen) 685, 753, 735 p. 
N.B. De giettang staat in dl.3, Cat. 701, p. 492-493

 

KRUITHOUDERS | terug

 

MINIATUURWAPENS | terug

 

KRUISBOGEN zie: Bogen

 

MORTIEREN | terug

‘Het embleem van Lodewijk van Gruuthuse [: over bombarden en proto-mortieren]’ in: M.P.J. Martens (Red.), Lodewijk van Gruuthuse : mecenas en Europees diplomaat ca. 1427-1492 (Brugge 1992), 93-108

'Een mortier van de VOC' in: Armamentaria : jaarboek Legermuseum, nr. 36 (Delft 2001), 7-29

 

MUNITIE | terug

‘Toelichting op enkele vondsten uit V.O.C.-schepen (2): wapens en toebehoren aan boord van Oostindiëvaarders, 1740-1750’ in: Jaarverslag 1974 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam), 49-51

‘Scheepswapens uit de tijd van Michiel de Ruyter’ in: De wapenverzamelaar, jrg. 14 (1976), 3-25

‘Twee “druiven” (gebundelde kogels) afkomstig van het in 1752 in de Zuidchinese Zee vergane VOC-schip Geldermalsen’  in: Jaarverslag 1986 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam), 20

'Guns and their Handling at Sea in the 17th Century : a Dutch point of view' in: Journal of the Ordnance Society, Vol.II (1990), 11-23
[bewerkte vertaling (met weglating van het gedeelte over draagbare wapens en pyrotechnica) van een eerder artikel getiteld ‘Scheepswapens uit de tijd van Michiel de Ruyter' in: De Wapenverzamelaar, jrg.14 (1976), zie aldaar]

‘Kogel in een “Turks” zakje, waarmee Willem van der Zaan is doodgeschoten in 1669’ in: Prud’homme van Reine, R. (Red.), Ter navolging : maritieme kunst en curiosa uit de Kweekschool voor de Zeevaart (Zutphen 1992), 141-142

'Arms, munitions and artillery equipment : from a shipwreck of the early 1590s' in: Royal Armouries Yearbook, Vol.6 (Leeds 2001), 117-128

The Visser Collection : arms of the Netherlands in the collection of H.L. Visser, Vol. I, Catalogue of Firearms, Swords and Related Objects (Zwolle 1996) (in drie delen) 685, 753, 735 p.
N.B. Zaken die tot munitie te rekenen zijn, staan in deel 3, p.578-579 n.l. Cat.739 een stel kettingkogels, en p.580-581 een handgranaat.

'Arms, munitions and artillery equipment : from a shipwreck of the early 1590s' in: Royal Armouries Yearbook, Vol.6 (Leeds 2001), 117-128

'Een mortier van de VOC' in: Armamentaria : jaarboek Legermuseum, nr. 36 (Delft 2001), 7-29

 

 MUSEAAL COLLECTIEBEHEER | terug

'De verzorging van wapencollecties' in: CL Themadag nr.8: wapens en harnassen, vervaardigingswijze, materiaalkennis, conservering/restauratie (Amsterdam 1985), 31-47

 

MUSEAAL EXPOSITIEBELEID | terug

‘Arms on display : core business or illustrations? A commentary on the presentation of arms and armour in museums’  in: B. Finn and B.C. Hacker (Ed.), Materializing the Military (London 2005), 159-167 

 

MIJNEN zie: onderwaterwapens

 

ONDERWATERWAPENS | terug

‘De Duitse elektrische torpedo type G 7e in het Scheepvaart Museum’ in: Jaarverslag 1976/1977 van de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam), 64-67

G. von Ledebur, Die Seemine (München 1977). Recensie in: Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis, nr. 34, mei 1977, 67-69

‘De invoering van de zeemijn in de Nederlandse defensie'  in: F. Bertijn (Red.), Voor een veilige zee (Naarden 1982), 18-26

 

PAARDENTUIGEN | terug

Van Maurits naar Munster : tactiek en triomf van het Staatse leger : catalogus van de voorwerpen op de gelijknamige tentoonstelling in het Legermuseum te Delft, alsmede [door A.A. Wiekart] een reconstructie van de bibliotheek van prins Maurits  = From Prince Maurice to the Peace of Westphalia : tactics and triumphs of the Dutch army : catalogue of objects in the exhibition of the same name at the Army Museum in Delft, as well as [by A.A. Wiekart] a reconstruction of the library of Maurice of Nassau  (Delft 1998) 228 p.

 

PSEUDOWAPENS (inclusief kopieën op ware grootte in andere materialen [b.v. van hout of steen])  | terug

 

PYROTECHNICA  (inclusief pyrotechnische handvuurwapens) | terug

‘Enterbus of musketon, met vuursteenslot’ in: Jaarverslag 1971-1972 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam), 87

‘Toelichting op enkele vondsten uit V.O.C.-schepen (2): wapens en toebehoren aan boord van Oostindiëvaarders, 1740-1750’ in: Jaarverslag 1974 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam), 49-51

The Visser Collection (1996) Vol. I Part 1, Cat. 146-154,156-158,160-162,165-166 (p. 420-439,442-449,452-457,462-467 [Blunderbuss Guns and Pistols, including Musketoons, Rampart Guns and Grenade Launchers]

 

SCHILDEN | terug

‘Catalogus van de wapens, tentoongesteld in de expositie “Het arsenaal van de wereld’’’ in: J.P. Puype en M. van der Hoeven (Red.), Het arsenaal van de wereld : de Nederlandse wapenhandel in de Gouden Eeuw (Amsterdam 1993), 77-140
[Een niet-geautoriseerde vertaling van het gehele boek werd gepubliceerd in Amsterdam in 1996, door B.J. Martens en G. de Vries, onder de titel The Arsenal of the World : the Dutch arms trade in the seventeenth century.]

'Hervorming en uitstraling : tactiek en wapens van het Staatse leger tot de Vrede van Munster en hun invloed in andere Europese landen' in: J. Dane (Red.), 1648 : Vrede van Munster : feit en verbeelding (Zwolle 1998), 46-81

‘Las reformas del ejército holandès del principe Mauricio de Nassau, 1590-1600 : Armas y tácticas de batalla’ in: Bernardo García (Ed.), La imagen de la guerra en el arte de los antiguos Paises Bajos (Madrid 2006), 171-211

 

STOKWAPENS | terug

‘Enterbijl’ lemma in: J. van Beylen (etc.) (Red.), Maritieme Encyclopedie : deel II (Bussum 1970), 238

‘Enterbijl’ in: Jaarverslag 1976/1977 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam), 86

‘Enterpiek’ in: Jaarverslag 1976/1977 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam), 86

‘Handwapens, vlaggen en uniformen ter zee’ [Hoofdstuk V] in: Jean Randier, Scheepsantiek (Bussum 1974), 134-158
 [bewerking (naar Nederlandse historische omstandigheden aangepaste vertaling) van het hoofdstuk ‘V - Armes portatives, pavillons et uniformes de la marine’ in: Jean Randier, L’Antiquaire de marine (Paris 1973)]

‘De draagbare wapens van de Nederlandse Armee tijdens de Tiendaagse Veldtocht van 1831’ in: Armamentaria, nr.16 (Delft 1981), 92-140 

(met J.B. Kist) ‘Wapens op de schuttersstukken’ in: M. Carasso-Kok [en] J. Levy-van Halm (Red.), Schutters van Holland : kracht en zenuwen van de stad (Zwolle/Haarlem 1988), 164-171

‘Zeventiende-eeuwse termen met betrekking tot wapens, toebehoren en aanverwante onderwerpen’,  ‘Catalogus van de wapens, tentoongesteld in de expositie “Het arsenaal van de wereld’’’ [hoofdstukken] in: J.P. Puype en M. van der Hoeven (Red.), Het arsenaal van de wereld : de Nederlandse wapenhandel in de Gouden Eeuw (Amsterdam 1993), 64-70, 77-140
[Van het gehele boek werd door B.J. Martens and G. de Vries een niet-geautoriseerde vertaling gepubliceerd in Amsterdam in 1996 onder de titel The Arsenal of the World : the Dutch arms trade in the seventeenth century.]

'Ontwikkeling en gebruik van draagbare wapens, 1400-1800' in: H.Ph. Vogel, H.W. Singor, J.A. de Moor (Red.), Een wereld in oorlog : militaire geschiedenis in hoofdstukken (Utrecht 1995), 144-162

The Visser Collection : arms of the Netherlands in the collection of H.L. Visser, Vol. I, Catalogue of Firearms, Swords and Related Objects (Zwolle 1996) (in drie delen) 685, 753, 735 p.

'Hervorming en uitstraling : tactiek en wapens van het Staatse leger tot de Vrede van Munster en hun invloed in andere Europese landen' in: J. Dane (Red.), 1648 : Vrede van Munster : feit en verbeelding (Zwolle 1998), 46-81

Van Maurits naar Munster : tactiek en triomf van het Staatse leger : catalogus van de voorwerpen op de gelijknamige tentoonstelling in het Legermuseum te Delft, alsmede [door A.A. Wiekart] een reconstructie van de bibliotheek van prins Maurits  = From Prince Maurice to the Peace of Westphalia : tactics and triumphs of the Dutch army : catalogue of objects in the exhibition of the same name at the Army Museum in Delft, as well as [by A.A. Wiekart] a reconstruction of the library of Maurice of Nassau  (Delft 1998) 228 p.

‘Las reformas del ejército holandès del principe Mauricio de Nassau, 1590-1600 : Armas y tácticas de batalla’ in: Bernardo García (Ed.), La imagen de la guerra en el arte de los antiguos Paises Bajos (Madrid 2006), 171-211

(met Harm Stevens) Arms and Armour of Knights and Landsknechts in the Netherlands Army Museum = Wapens van ridders en landsknechten in het Nederlands Legermuseum (Delft: Eburon & Legermuseum, 2010) 366 p. (hieruit het hoofdstuk “Stokwapens” p.238-309)

 

TACTIEK TE VELDE (inclusief belegeringen) | terug

'Het beleg van de Citadel van Antwerpen in 1832'  in: Armamentaria, nr. 17 (Delft 1982), 6-63

'Oorlogvoering op Ceylon in de V.O.C.-tijd' in: R. Kromhout (Red.), Het Machtige Eyland : Ceylon en de V.O.C. (’s-Gravenhage 1988), 64-70 

'Hervorming en uitstraling : tactiek en wapens van het Staatse leger tot de Vrede van Munster en hun invloed in andere Europese landen' in: J. Dane (Red.), 1648 : Vrede van Munster : feit en verbeelding (Zwolle 1998), 46-81

'Ontwikkeling en gebruik van draagbare wapens, 1400-1800'  in: H.Ph. Vogel, H.W. Singor, J.A. de Moor (Red.), Een wereld in oorlog : militaire geschiedenis in hoofdstukken (Utrecht 1995), 144-162 

'Victory at Nieuwpoort' in: M. van der Hoeven (Red.), Exercise of Arms : warfare in the Netherlands (1568-1648) (Leiden 1997), 69-112

Van Maurits naar Munster : tactiek en triomf van het Staatse leger : catalogus van de voorwerpen op de gelijknamige tentoonstelling in het Legermuseum te Delft, alsmede [door A.A. Wiekart] een reconstructie van de bibliotheek van prins Maurits  = From Prince Maurice to the Peace of Westphalia : tactics and triumphs of the Dutch army : catalogue of objects in the exhibition of the same name at the Army Museum in Delft, as well as [by A.A. Wiekart] a reconstruction of the library of Maurice of Nassau  (Delft 1998) 228 p.

'Het Staatse leger en prins Maurits, wegbereider van de moderne legers' in: Armamentaria : jaarboek Legermuaseum, nr. 35 (Delft 2000), 32-47

‘Las reformas del ejército holandès del principe Mauricio de Nassau, 1590-1600 : Armas y tácticas de batalla’ in: Bernardo García (Ed.), La imagen de la guerra en el arte de los antiguos Paises Bajos (Madrid 2006), 171-211

 

TACTIEK TER ZEE | terug

‘Enterbrug’ lemma in: J. van Beylen (etc.) (Red.), Maritieme Encyclopedie : deel II (Bussum 1970), 238

‘The Victory of Lord Duncan’ in: Jaarverslag 1976/1977 van de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam), 46-47

‘De oorlogvoering ter zee in het derde kwart van de zeventiende eeuw' in: Verslag van het symposium 'Der Staten Rechterhand', themanummer van het Mededelingenblad van het Koninklijk Instituut voor de Marine, 1977, nr. 46-A (Den Helder 1977), 27-49

H.A. van Foreest [e.a.], De Vierdaagse Zeeslag 11-14 juni 1666. Recensie in: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis, Jrg.  4 (1985), nr. 1, 45-47
[Abusievelijk vermeld onder de recensentennaam “J.H. Puype”]

 

TERMINOLOGIEËN | terug

(met Piet de Gryse) Lexicon of Hilted Weapons in Four Languages = Lexique quadrilingue des armes de main, d’estoc et de taille = Viertalig lexicon van de gevestwapens = Viersprachiges Lexikon der Gefässwaffen. (Berlin 2006) 384 p.

 

TORPEDO’S zie: Onderwaterwapens

 

UITRUSTINGSSTUKKEN | terug

‘Twaalf patroonhouders van messingblik, afkomstig van de in 1749 vergane “Amsterdam”’ [aanwinstenbeschrijving] in: Jaarverslag 1974 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam), 25

‘Kruithoorn van een geschutskonstabel in dienst van de Admiraliteit van Amsterdam, ca. 1790-1795’ [aanwinstbeschrijving] in: Jaarverslag 1988 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam), 26

‘Zeventiende-eeuwse termen met betrekking tot wapens, toebehoren en aanverwante onderwerpen’, ‘Catalogus van de wapens [en uitrustingsstukken], tentoongesteld in de expositie “Het arsenaal van de wereld’’’ in: J.P. Puype en M. van der Hoeven (Red.), Het arsenaal van de wereld : de Nederlandse wapenhandel in de Gouden Eeuw (Amsterdam 1993), 64-70, 77-140
[Een niet-geautoriseerde vertaling van het hele boek werd door B.J. Martens and G. de Vries gepubliceerd in Amsterdam in 1996 onder de titel The Arsenal of the World : the Dutch arms trade in the seventeenth century.]

The Visser Collection : arms of the Netherlands in the collection of H.L. Visser, Vol. I, Catalogue of Firearms, Swords and Related Objects (Zwolle 1996) (in drie delen) 685, 753, 735 p.

Van Maurits naar Munster : tactiek en triomf van het Staatse leger : catalogus van de voorwerpen op de gelijknamige tentoonstelling in het Legermuseum te Delft, alsmede [door A.A. Wiekart] een reconstructie van de bibliotheek van prins Maurits  = From Prince Maurice to the Peace of Westphalia : tactics and triumphs of the Dutch army : catalogue of objects in the exhibition of the same name at the Army Museum in Delft, as well as [by A.A. Wiekart] a reconstruction of the library of Maurice of Nassau  (Delft 1998) 228 p.

 

UNIFORMEN (inclusief uniformtoebehoren) | terug

‘Ornament [embleem van een grenadiersmijter], latoenkoper, geperst in de vorm van een gekroond schild met het monogram van de V.O.C., omringd door een militaire trofee’ [: aanwinstenbeschrijving met toelichting] in: Jaarverslag 1974 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam), 26-27

‘Koninklijke Nederlandsche marine’ [: aanwinstenbeschrijving van 2 platen uit: P.F. Brunings, Onze Krijgsmacht (‘s-Gravenhage 1886) tonende (plt. 1) vlagofficier in grote uniform, LTZ 2 in kleine uniform, adelborst, de officieren met de sabel LTZ M.1882, de adelborst met de ponjaard, (plt. 2) matroos 1e klasse in baadje en met het matrozenmes, en een opperschipper in kleine uniform en met de adjudant-officierssabel M.1843(?) de zgn. machinistensabel] in: Jaarverslag 1978/1979 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam), 27

‘Marinier in tropentenue op wacht’ [: aanwinstenbeschrijving van één van vier aquarellen uit 1939-1940 door F.J.H.Th. Smits (1916-2006) van mariniers, zijnde ontwerpen voor een kalender] in: Jaarverslag 1978/1979 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam), 32

 ‘De kolonelsvlag van het Zwitserse regiment in V.O.C.-dienst’ [: het regiment Meuron (1781-1795)] [aanwinstenbeschrijving van het boek van Guy de Meuron Le Régiment Meuron (1982)] in: Jaarverslag 1983 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam), 28

’Wapen- en uniformhistorisch commentaar op de tabaksdoos uit Sri Lanka’ in: Aziatische Kunst, jrg. 34 (2004), nr. 2, 36-37 

 

VELDSLAGENzie: Tactiek te velde

 

VERVALSINGEN | terug

 

VAANDELS (inclusief vlaggen, vlagvoering) | terug

‘De kolonelsvlag van het Zwitserse regiment in V.O.C.-dienst’ [: het regiment Meuron (1781-1795)] [aanwinstenbeschrijving van het boek van Guy de Meuron Le Régiment Meuron (1982)] in: Jaarverslag 1983 [van de] Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam), 28

H.A. van Foreest [e.a.], De Vierdaagse Zeeslag 11-14 juni 1666. Recensie in: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis, Jrg.  4 (1985), nr. 1, 45-47
[Abusievelijk vermeld onder de recensentennaam “J.H. Puype”] 

 

WAPENMAKERIJ | terug


'De glorie van de Nederlandse geweermakerij in de zeventiende eeuw : toelichting bij een speciale tentoonstelling' in: Armamentaria : jaarboek Legermuseum, nr. 38 (2003-2004), 6-35

 

ZEEMIJNEN zie: Onderwaterwapens

 

ZEESLAGEN, ZEETACTIEK zie: Tactiek ter zee

 

| naar boven |
Deze site wordt regelmatig geactualiseerd.
.