Titelbeeld adviesoudewapens.nl
Contactgegevens

Jan Piet Puype

e-mail: jppuype@gmail.com

 

Anker van een Amsterdamse Oostindiëvaarder,  gedateerd 1773 (de ankerstok verdwenen). Afmetingen 4,5 m (schacht), 3 m (over de vloeien).  Scheepvaartmuseum Amsterdam.  (Tekening © J.P. Puype, 1968)

 

Alle tekeningen op deze website zijn copyright van J.P. Puype en dus onvervreemdbaar zonder de schriftelijke toestemming van de maker.

 

COLOFON

Verantwoordelijk voor de inhoud van deze site: J.P. Puype (jppuype@gmail.com).

Deze website is ontworpen en gebouwd door Adriaan Boiten (info@aideon.nl) van Aideon Webdesign.

Richtlijnen

 
Jan Piet Puype adviseert bij vragen over authentieke, historische wapens van vóór 1850.

De informatie die Jan Piet Puype geeft is gratis, behalve als de beantwoording van een vraag hem meer dan een half uur tijd kost. Puype heeft behalve zijn spontane kennis een uitgebreide handbibliotheek tot zijn beschikking. U kunt hem telefonisch of per e-mail vragen stellen.


Honorarium

Adviezen die meer tijd in beslag nemen worden wel in rekening gebracht; bijvoorbeeld als extern archiefonderzoek of bezoeken aan bibliotheken, musea of andere verzamelingen nodig zijn om de gestelde vragen op te lossen of anderssoortig onderzoek te doen in het kader van de vraagstelling.

Het uurtarief wordt in onderling overleg vastgesteld, bij voorkeur mondeling. Afspraken met rechtspersonen worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de belanghebbenden.                                  

Is één reis nodig (heen en terug) dan hoeft u geen reiskosten te betalen, twee of meer reizen moet u vergoeden op basis van een treinretour 1e klas.

Telefoonkosten worden niet doorberekend. Eventuele taxikosten moeten altijd vergoed worden.

Beperkingen in de advisering

Puype geeft geen advies over actuele moderne handvuurwapens (van ná 1850 tot heden).
Ook geeft Puype geen waardeoordelen af, over welk wapen dan ook. Desgevraagd kan hij in voorkomende gevallen wel meedelen wat een bepaald wapen in een recente veiling heeft opgebracht resp. voor hoeveel hij het ergens te koop heeft zien staan. Maar nogmaals: dat zijn dus niet Puype's eigen waardeoordelen.

Verzoeken om advies betreffende reenactments, replicawapens, toneelwapens, gevechtssporten en het schieten met replica-vuurwapens w.o. kanonnen geeft hij alleen na ampele overweging.

Puype kan geen verklaringen van echtheid afgeven op basis van foto's alleen.

Nederlandse adelborsten en hoe zij de ponjaard door de tijden heen hebben gedragen. A 1841: Koninklijk instituut voor de marine te Medemblik (1829-1850), B Koninklijke academie voor de zee- en landmagt, Breda (1852-1857), C 1898: Koninklijk instituut voor de marine (ca.1860-heden), D,E,G 1960, F 1960, de ponjaard opgestoken (bij het fietsen), H 1941-1942 Koninklijk instituut voor de marine, Soerabaja, Nederlands-Indië. Lokaal gemaakte ponjaards en lederen draagriemen  (tekening © J.P. Puype, 1960 )

 

| naar boven |
Deze site wordt regelmatig geactualiseerd.
.